Pooja & Vazhipadu

Important Poojas & Vazipadus at Sabarimala

Padipooja
Udayastamaya Pooja
Ganapathy homam
Usha Pooja
Nithya Pooja
Pushpabhishekom
Ulsava bali
Muzukkappu
Laksharchana
Sahasra Namarchana
Ashtothara Archana
Thulabharam
Neyyabhishekam (each Mudra)
Parayideel (paddy)
Aravana 250 gms.
Vibhoothi prasadam
Appom (1 packet  7 Nos)
Adiyasishtam Ghee  100ml
Swayamvara Archana (malikappuram)
Navagraha pooja
Valsan nivedyam (malikappuram)
Modakam (pampa ganapathy temple)
Aval nivedyam
Swarnabharana pooja
Ayyappa chkram
Mala vadi pooja
Ucha pooja
Sahasra kalasam
Navagraha nilavilakku
Vidhyarambham
Kettunira (at pampa)
Manjal kumukumam
Malar nivedyam (100ml)
Adima (sannidanam)
Bhagavathy seva
Thanka anki charthu
Vadamala (pampa)
Choroonu
Namakaranam
Ashtabhishekam
Poojicha mani
Neeranjanam
Udayada charthu
Udayada nadakkuvaipu

,

Leave a Reply