Tags : harivarasanam yesudas

Harivarasanam malayalam lyrics

HARIVARASANAM Yesudas Harivarasanam Viswamohanam Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam Arivimardhanam Nithyanarthanam Hariharatmajam Devamashreye Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa Saranakirtanam Bakhtamanasam Bharanalolupam Narthanalasam Arunabhasuram Bhoothanayakam Hariharatmajam Devamashreye Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa Pranayasathyakam Praananayakam Pranathakalpakam Suprabhanjitham Pranavamanidram Keerthanapriyam Hariharatmajam Devamashreye Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam Ayyappa Sharanam Ayyappa Swamy Sharanam […]Read More